Borç Gecikmesinde Faiz Oranları

Bankalar para verirken kişilere sunduğu imkanların doğru bir şekilde değerlendirilmesini isterler. Kişiler bankaların sunduğu imkanları; banka prosedürlerini ihlal etmeden gerçekleştirmeleri halinde; puanları düşmez ve borç gecikmesinde faiz oranları ile bankanın paraya yaptırım uygulanmasının da önünde geçmiş olurlar. Her bankanın kendi faiz prosedürü olduğunu bilmeniz önemlidir. Gecikme faizine dikkat etmeniz son derece önemlidir. Sürekli olarak borcunuzu geciktirmeniz halinde faiz sürekli olarak katlanacak ve zaman içinde faizli olan borcunuzun icra takibine düşmesine dahi neden olabilecektir.

Borç Gecikirse Ne Olur?

Aldığınız borç banka kanalındaysa borç gecikmesinde faiz oranları bankaya göre baz alınarak paranıza faiz yansıtılıyor. Yasal olarak ilk borç gecikmesinde uygulanacak faiz %10 ardından %3 miktarını geçmeyecek şekilde ayarlanmalı.

Bankalar borcunuz gecikmeye başladığı zaman;

  • İlk olarak herhangi bir iletişim kanalı ile size ulaşmaya çalışıyor. Bu kanallar; telefon, mesaj ya da e-posta olabilir.
  • Bütün borcunuzu ödememeniz durumunda da borcunuz yine gecikme durumunda olarak ele alınarak işlem yapılıyor.
  • Gecikmeniz devam ederse durum Kredi Kayıt Bürosuna bildiriliyor ve burada borç gecikmesinde faiz oranları hesaplanarak borca yansıtılıyor.
  • Genel olarak faizler 30 günlük periyotlarda yapılıyor.
  • Ödememeniz durumunda yeniden faiz eklemesi yapılacaktır.

Kredi Borcunun Ödenmemesi Durumunda Uygulanan Faiz Nedir?

Yasal takibe başlanmış bir borca yansıtılan borç gecikmesinde faiz oranları ile geç ödeme durumlarında yansıtılan faiz oranları aynıdır. Yasal olarak kredinin en fazla %30’u oranında faiz uygulanabilmektedir. Günlük olarak %1 oranında faiz uygulanması mümkündür.

Kredi Geç Ödemelerinde Faiz üzerine Faiz Uygulamak Mümkün Müdür?

Geç ödemeler ile ilgili belirlenen esaslara bakıldığında; bileşik faiz imkanı olmadığı gözlemlenmekte ve tüketici bir nevi koruma altına alınmaktadır. Gecikmeler durumunda borcunuzun üzerine herhangi bir faiz eklenmesi mümkün değildir. Faiz eklenecekse bile bu işlem ancak ana para üzerinden sağlanabilmektedir. O halde borç gecikmesinde faiz oranları sadece ana para üzerinde etkilidir.

Borcun Ödenememesi Durumunda Banka İle Anlaşma Sağlamak Mümkün müdür?

Borcunuz henüz banka kanalındaysa bu durumda borcunuzun yeniden yapılandırmasını talep etmeniz mümkündür. Bu durumda yine kredi notunuz düşer ancak kara listeye girmekten kurtulursunuz. Borunuz yeniden yapılandırıldığında faiz oranı değişecek ve faizli olan borç üzerinden bir düzenleme yapılacaktır.

Farklı Bankalardan Yardım Alarak Borç Kapatılabilir Mi?

Bankalar; borç kapatma kredisi adı altında krediler verir. Bu işlemler sadece kredi kartı ve kredi borcu olan kişiler tarafından yapılır. Borcun tamamını başka bir banka tarafından aldığınız borç ile kapatmanız mümkündür ancak bu krediler normal kredilerden biraz daha pahalıdır.

Kredinin Ödenmemesi Durumunda Faiz En Fazla Ne Kadar Olabilir?

Kredinizi ödememeniz durumunda; her geçen gün borcunuzun ana parasına faiz oranı işlemeye devam edecektir. Avukatta olan borcunuzun avukat ücreti ile yeniden yapılandırılması durumunda fiyat artışı olmasını faiz olarak değerlendirmemeniz gereklidir. Avukat ücreti ile ana paraya uygulanan faiz aynı değildir. Borcun tahsil edilmesi için yapılan masrafların size yansıtılması avukat ile alakalı olan kısım iken borcun üzerine eklenen faiz bankanın alacağına eklenen faizdir.

Ne kadar süre borcunuzu ödemezseniz o kadar süre borcunuza faiz işlemeye devam eder. Avukata taahhüt vermeniz ve ödeme yapmamanız halinde de avukatınız yeniden bir avukatlık ücreti ekleyerek paranızın daha fazla hale gelmesine neden olabilir. Borcunuzun miktarı ile avukatlık ücretleri birbirini etkileyen unsurlardır. Bu nedenle borcunuzu en kısa sürede kapatmanız sizin için en yararlı yöntemdir. Bankada olan borcunuzu mutlaka yapılandırmaya özen gösterin. Avukata düşen bir borcun maksimum 4 taksit yapılma imkanı vardır.