Borcumdan Dolayı Eve İcra Gelir mi?

Pek çok tüketici bankalardan aldığı kredileri, ekonomik nedenlerden dolayı ödeyememektedir. Bu tür durumlarla ilgili olarak borcumdan dolayı eve haciz gelir mi sorusu araştırılmaya başlanmıştır. İcra konusu aslında geniş çerçevede ele alınması gereken bir konudur. Ayrıca icra işlemlerine geçilmeden banka avukatları tarafından sürekli aranarak bir nevi orta yol bulunmaya çalışılmalıdır. Ancak her türlü uzlaşmadan olumsuz olarak ayrılmanız halinde yasal takip süreci başlar ve icra durumu söz konusu olabilir.

Borcumu Ödeyemedim Eve İcra Gönderirler mi?

Bankalardan hizmet alan tüketiciler bazı durumlarla beraber sözleşmeye sadık kalamaz ve idari takip sürecinin başlamasına neden olur. Öncelikle banka kredileri ya da kredi kartı borçları için belirlenen miktar dışında eve haciz işlemleri uygulanamaz. Bu miktar, Yargıtay kararı ile 3300 TL olarak belirlenmiştir. Yani bu rakama kadar olan borçlanmalar için borcumdan dolayı eve haciz gelir mi sorusunun yanıtı ‘hayır’ olacaktır. Buna rağmen bazı avukatlar, banka yetkilileriyle beraber borçlunun evine giderek haciz işlemlerine başlamak isteyebilir. Bu tür durumlarda yasal haklarınızın olduğunu unutmayın. Ancak 2015 yılında verilen Yargıtay kararının herhangi bir bağlayıcılığının olmadığı da bilinmelidir.

Ev haczi çok daha eski dönemlerde birçok borçluyu mağdur etmiştir. Eve gelen yetkililer borca karşılık olarak değerli eşyaları alarak tüketicilerin borcunu ödeyene kadar rehin tutulması sağlanmıştır. Borcun ödenmemesi halinde bu eşyalar satışa çıkarılarak borç tahsil edilmiştir. Ancak günümüzde artık ev hacizleri yapılmamakla beraber borçlunun mal varlıkları araştırılmaktadır. Çalışan borçluların maaşına direkt olarak dörtte bir haciz konulabilir. Buna ek olarak maaş hesabına bloke koyan bankaların olduğu da bilinmektedir.

Eve Gelen İcrada Hangi Eşyalar Haczedilir?

Haciz işlemlerinde asıl amaç, borçluyu caydırmaktır. Değeri olmayan eşyaların alınabildiği görülse de psikolojik olarak borçluyu mağdur etmenin yanı sıra aynı iki eşyadan birinin haczedilebileceği unutulmamalıdır. Yine de borcumdan dolayı eve haciz gelir mi sorusunun yanıtı şu an için ‘hayır’ olmakla beraber sürecin tamamen banka avukatlarının elinde olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte ev haczinde birden fazla eşyanın olması durumunda gerekli süreç işler.

Eve Gelen İcrada Hangi Eşyalar Haczedilemez?

Borçlularla ilgili farklı prosedürler uygulanmaktadır. Örneğin, borçlu kişi çiftçilikle uğraşıyorsa ve geçimini hayvanlarla ya da arazi araçlarıyla sağlıyorsa, bu araçlar ve hayvanlara el konulamaz. Çiftçi olmayan sanat ve meslek erbaplarının da ihtiyacı olan eşyalar alınamamaktadır.

Borçluların en gerekli eşyaları olan kıyafet ve buna benzer eşyaların haczedilmesi de söz konusu olmamaktadır. Aynı şekilde çiftçi ya da geçimini hayvancılıkla sürdüren ailelerin hayvanları da haczedilemez. Yine bir örnek verecek olursak, borçlunun meyve ya da sebze yetiştiriciliği ile uğraşması durumunda bu iş için kullandığı eşyalar ve aletlerin de haczedilmediğini bilmenizde yarar var.

Bir evin ana eşyaları da haciz kapsamında değerlendirilemez. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, halı, fırın ve koltuk takımları, haciz kapsamında değildir. Yine de borcumdan dolayı eve haciz gelir mi sorusunun tam yanıtı tamamen bankaların süreçleriyle ilgilidir. Var olan borçlarınızla ilgili gerekli aksiyonu bu nedenle almalı ve bankalarla anlaşma yoluna gitmelisiniz.

Kredi borçlanmaları için günümüzde pek çok imkan bulunmaktadır. Borç kapatma kredileri ya da kredi yapılandırma gibi hizmetlerden yararlanarak bu süreci en az zararla sonlandırabilirsiniz. Ayrıca bankalara olan kredi kartı ya da kredi borçlarınız için mutlaka bir avukatla görüşmeli ve olası icra durumlarında yapılması gerekenleri öğrenmelisiniz. Ayrıca evinize gelen ihbarnameleri imzalamamalı ve borcunuzu zaten kabul ettiğinizi yetkililere bildirmelisiniz. Çünkü ihbarnamede borcu kabul ettiğinize dair imzanızın olması, hapis cezasını da gündeme getirebilecektir.