Devletin Çiftçilere Verdiği Destekler

Devlet tarım ve hayvancılık desteklemeleri adı altında çok sayıda destek vermektedir ve devletin çiftçilere verdiği destekler yüz binlerce lirayı bulmaktadır. Tarım ve Oman Bakanlığı ile tarafından çiftçilere farklı başlıklar altında farklı miktarlarda ödeme yapmaktadır. Bunlardan biri, köye dönüş yapan genç çiftçilere verilen 30 bin TL’lik destektir. Bu, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca belirlenen programlara uyumlu şekilde verilmektedir. Ayrıca tarımsal alanda üretim yapan çiftçilere verilen geri ödemesiz hibe destekleri, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere hayvan başına verilen hibe destekleri ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifi’nin işbirliği ile verilen faizsiz ya da düşük faizli krediler de devletin çiftçilere verdiği destekler arasındadır. Devlet, Genç Çiftçi Projesi ile 24 ile 30 yaş arasındaki çitçilere destek sunmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan genç çiftçiler internet üzerinden projeye başvuru yapabilmektedir. Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından incelenmektedir. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından projeden yararlanacak olan genç çiftçiler, 30 bin TL’lik ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alabilmektedir. Hibe desteklerinin Nisan ve Mayıs aylarında verilmesi kararlaştırılmıştır.

Genç Çiftçi Başvurusu Ne Zaman?

Genç çiftçi projesine başvuru tarihi henüz açıklanmamıştır. Ancak 2-20 Nisan tarihleri arasında başvuruların yapılabileceği belirtilmektedir. Bunun nedeni, 2018 yılında başvuruların bu tarihlerde kabul edilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen hibe desteği programından yararlanmak için bakanlığın resmi web sitesinden ön kayıt yaptırılması gereklidir. Tarıma dayalı yatırımların bitiş tarihi olarak 31 Ekim 208 tarihi belirlenmiş, ancak daha sonra bu süre 31 Mayıs 2019 tarihine uzatılmıştır. Tarım destekleri de Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olan ve tarımcılık yapan çiftçilere verilmektedir.

Ödemelerin alınabilesi için çiftçilerin belirli şartları sağlamaları zorunludur. Bunlar arasında Çiftçi kayıt Sistemi (ÇKS) ile il ve ilçe ziraat odalarına kayıt olunması, ekilen alanın tapusu ya da kira sözleşmesi ile beraber yaptıkları çalışmaların ziraat odalarına bildirilmesi vardır. Böylece devletin çiftçilere verdiği destekler için başvuru yapılabilmektedir. Gerekli şartların olması durumunda ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Alınacak hibenin miktarı ürünün ekimine, ne büyüklükte bir alanda ekim yapıldığına ve kilo başına değişiklik göstermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği programlar arasında fındık bazlı gelir desteği, organik tarım desteği, iyi tarım desteği, bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerine destek, mazot, gübre ve toprak analiz desteği, ÇATAK desteği, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği, yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi desteği ile sertifikalı fidan ve fide üretim ve kullanım desteği bulunmaktadır.

Hayvancılık Destekleri Nasıl Alınır?

Devlet hayvancılık alanında da destek vermektedir. Devletin çiftçilere verdiği destekler arasında yer alan hayvancılık desteğinden yararlanmak için öncelikle ÇKS’ye ile İl ve ilçe ziraat odalarına kayıt olma şartı aranmaktadır. Ayrıca hayvan pasaportunun yanı sıra hayvancılığın yapıldığı yerin tapusu veya kira sözleşmesi sunulmalıdır. Hayvancılık hibeleri karşılıksızdır. Hayvancılıkta; su ürünleri desteği, buzağı ve malak desteği, arıcılık desteği, çoban istihdam desteği, hayvan başı ödeme, GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki şehirlerde tohumlama desteği, besilik erkek sığır desteği, koyun ve keçi desteği, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, süt primi, çiğ süt değerlendirme desteği, balıkçılık gemisi desteği, aşı desteği ve hayvan hastalık tazminatı verilmektedir. Çiğ süt destekleme ödemeleri Ocak ayının 25’inde yapılmaktadır. Ödemeler, bir önceki yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarına aittir.

Devletin Çiftçilere Verdiği Destekler için Nereye Başvurulmalı?

Çiftçilerin 30 bin TL’lik krediyi faizsiz alabilmektedir. Başvurular ise Esnaf Kefalet Kooperatiflerine yapılmalıdır. Başvurunun ardından talepler değerlendirilmekte, sonrasında bu talepler bankaya gönderilmektedir. Bankanın başvuruyu onaylamasının ardından çiftçiye ödeme yapılmaktadır. Vakıfbank ise başvuruları düşük faizli kredi kampanyası çerçevesinde değerlendirmektedir. 2019 yılına ait devletin çiftçilere verdiği destekler ile ilgili sorgulamanın yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nı resmi web sitesi ziyaret edilmeli, açılan sayfada tarımsal destekler sekmesine giriş yapılmalıdır.