Devletin Hibe Verdiği İşler

Devletin farklı kurumları tarafından dönem önem hibe desteği verilmektedir ve devletin hibe verdiği işler her yıl yelpazesini genişletmektedir. Proje fikirlerine fon sağlayan devlet çok sayıda hibe desteği duyurusunu yapmaktadır. Devletin verdiği hibe destekleri arasında KOSGEB – KOBİGEL imalat sanayinde dijitalleşme proje yer almaktadır. Bu projenin amacı, özellikle imalat sanayi sektöründe özellikle milli imkanların dijitalleşmesini sağlayacak KOBİ envanterinin genişletilmesidir. İmalat sanayide hizmet eren KOBİ’lerin yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliğini sağlamayı hedefleyen proje dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Projeye son başvuru 2 Mayıs 2019’dur. Devletin hibe verdiği işler arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği hibe programı; Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile hayata geçirilmektedir. Bu program 2019-2020 döneminde ilk kez oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu için başvurular başlamıştır. Bu hibe desteğinden STK’lar yararlanabilecektir. STK’lar hibe programından maksimum bir yıl sürecek çalışmaları için azami 70 in TL talep edebilmektedir. Programa son başvuru tarihi ise 25 Mart 2019’dur.

Devletin Hibe Verdiği İşler Nelerdir?

Devlet bazı projeler ve işler için girişimcilere finansman desteği vermektedir ve bu destek çoğu zaman hibe şeklide olmaktadır. KOSEB özellikle kadın girişimcileri desteklemektedir. Ayıca KOSGEB haricinde birden fazla kurumdan hibe almak mümkündür. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın verdiği desteklerin yanı sıra Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye İş Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlar da hibe ve destek vermektedir. Girilmek istenen sektöre göre başvuru merkezleri de farklıdır. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterecek olanlar Tarım ve Orman Bakanlığı’na, uluslararası projeler için AB Başkanlığına, kendi işletmesini kurmak isteyenler KOSGEB’e başvurmalıdır. KOSGEB son dönemlerde hibe desteği kapsamını genişletmiştir. Önceleri yeni işletmelerin makine ve teçhizat alımlarına, yazılım, personel ve benzeri konularına destek veren kurum uluslararası destek sunmaktadır. Devletin hibe verdiği işler arasında mağazacılık sektörü vardır. Bu sektör, en kolay hibe alınabilecek olan sektördür. Hangi sektörde olursa olsun mağazacılık alanında yapılacak başvurularda prosedür aynıdır.

Devlet Hangi İşlere Destek Verir?

Belirli bir malın satışı için tahsis edilen mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende satışı için KOSGEB desteği alınabilmektedir. Bu alanda çalışacak girişimciler 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi desteğinden yararlanabilmektedir. Hibe için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartlar arasında 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne katılmak ve sertifika alma zorunluluğu vardır. Oto yıkama da devletin hibe verdiği işler arasında yer almaktadır. KOSGEB, oto yıkama işi yapmak isteyenlere destek olmaktadır. Oto yıkamada en önemli detayın yer seçimi olduğu bilinmelidir. Sanayi bölgelerinde dükkanlar çok değerlidir. Bu nedenle böyle bir yerde oto yıkama işi yapılmak istendiğinde kurumadan çok daha rahat destek alınabilmektedir. Oto yıkama açarken konutlara 50 metre mesafede olmasına dikkat edilmelidir. Devlet, işletme kuruluş desteğinin yanı sıra kuruluş dönemindeki makine ve teçhizat, ofis, donanım ve yazılım desteği, işletme giderleri desteği vermektedir. Bu sektörde de kadınlara verilen hibe desteği daha fazladır. Sabit ödemeli yatırım desteğinin üst limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir.

KOSGEB Nelere Hibe Verir?

Devlet cafe açanlara da destek vermektedir. Cafe, getirisi fazla lan bir iş koludur. Aynı zamanda en kolay işlerin arasında gelmektedir. Cafe açarken ilk önce belli bir konsept oluşturulmalıdır. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri ve içecek sunum hizmetleri adı altında KOSGEB’den kredi kullanılması mümkündür. Devletin hibe verdiği işler ile ilgili en geniş bilgiye KOSGEB’den ulaşılabilir.