Diler Bank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Diler Bank, Diler Yatırım Bankası A.Ş. olarak 1 Ekim 1998 tarihinde kurulmuştur ve Diler Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yoktur. Banka, kalkınma ve yatırım bankası statüsündedir. Tek şubeli olan ve 19 çalışanı ile hizmet veren Diler Bank, Yatırım bankası olarak hizmetini Türkiye’nin ileri gelen büyük şirketleri ile küçük ve orta ölçekli kurumlarına vermektedir. Bankanın en büyük hissedarı yüzde 40 pay oranı ile Yazıcı Demir Çelik A.Ş.’dir.Yatırım bankası olarak hizmet veren banka mevduat kabul etmemektedir. Diler Bank, “Finansal Kiralama Kanunu”na bağlı olarak “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında finansal kiralama sözleşmesi yapabilmektedir. İşletmeler, orta ve uzun vadeli yatırım mali finansmana ihtiyaç duymaları halinde Diler Bank üzerinden ile leasing sisteminden yararlanabilir.

Diler Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Diler Bank ihtiyaç kredisi başvurusu kabul etmemektedir. Dolayısı ile Diler Bank ihtiyaç kredisi faiz oranları yoktur. Banka, kurumsal ve nakit krediler vermektedir. Kurumsal krediler, nakit ve gayrinakitolarak kullanılmaktadır. Nakit Krediler ise şu şekildedir:

İştira ve iskonto krediler: Bankaya temlik cirosu ile devredilen senetlerin vadeye kadar olan faizlerinin peşin şekilde iskonto edilmesi yoluyla kullandırılan Türk Lirası kredilerdir.

Spot krediler: Şirketlerin kısa süreli olan nakit ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılan, tahsili vadesinde anapara ve faiz ile beraber yapılan, kullandırıldığı sürece faizi sabit olan kredi türüdür.

Borçlu cari hesap (rotatif krediler):Şirketlerin kısa süreli olan nakit gereksinimlerinin karşılanması için kullandırılan,faizleri üçer aylık dönem sonlarında tahsil edilen değişken yapıdaki faize sahip olan kredilerdir.

Taksitli ticari krediler: Geri ödemeleri belirli bir vadede yapılan, anapara ve faizi içeren, eşit taksitlerle yapılan kredi türüdür.

Dövize endeksli krediler:Ülkeye döviz getirme taahhüdü yapılmadan tahsilatı üç aylık dönemin sonlarında faiz ve kur farkı ile yapılan, anaparası vadede ödenen kredi türüdür.

Türk parası ihracat kredisi: İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara, yurda döviz getirme taahhüdü karşılığı kullandırılan spot yada rotatif olarak kullandırılan kredilerdir.

Diler Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmazken banka gayri nakit krediler sunmaktadır.

Diler Bank Diğer Kredileri

Gayri nakit krediler, teminat mektupları ve prefinansman garanti mektupları ile verilmektedir. Teminat mektupları; geçici, kesin, avans, özel yani serbest konulu teminat mektupları, Eximbank performans döviz ya da TL kredi teminat mektupları, ihracata yönelik olarak mal üreten imalatçı ve ihracatçıların, ihracat projelerinin hazırlık aşamasını desteklemek için Türk Eximbank tarafından, herhangi bir aracı banka olmadan doğrudan kullandırılan kredilerin garantisi olarak kullandırılan teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Prefinansman garanti mektupları; ihracat sayılan satış ve teslimleri mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, ülke dışından sağlanan, yurt içi bankalarca kullanılan kredilerin teminatı için düzenlenen harici garantilerdir.Banka, ithalat kredileri de vermektedir. Bunlardan birincisi akreditiflerdir. Bu, peşin ya da vadeli mal alımlarına yönelik yurt dışına verilen garanti mektubudur.

Kabul aval kredileri; yurt dışından vadeli mal alımı için başvurulan bir ödeme türüdür.Kabul kredisi ile akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili olmak üzere üç ödeme türüne göre ithalat yapılabilir.

Diler Bank, yatırım bankacılığı hizmeti de sunmaktadır. Bunlar; finansal danışmanlık hizmetleri, yapılandırılmış finansman ve özel sermaye finansmanıdır.  Banka sadece ihracat kredisi vermektedir. Bankanın sunduğu krediler arasında ihtiyaç kredisi yoktur.

Diler Bank İhtiyaç Kredisi için Gerekli Belgeler

Diler Bank ihtiyaç kredisi başvurusu olmadığı için Diler Bank ihtiyaç kredisi için gerekli belgeler de istememektedir. Bankaya, kredi başvurusu yaparak kurumsal şirketlerin ihtiyaçları için gerekli olan finansmanın sağlanması mümkündür. Diler Bank kredileri ticari işletmelere yöneliktir ve bu işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Diler Bank kredi başvurusu ile kurumsal kredilere başvurmak mümkündür.

Banka, spot kredi vermektedir. Bu kredi ile firmalar, kısa süre için gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilir. Spot kredilerin tahsilatı, vadesi sürecinde anapara ve faizlerle birlikte yapılır ve kullandırıldığı sürece basit faizlidir. Bir başka nakdi kredi olan taksitli ticari krediler ise, geri ödemeleri belirlenen vadede, anapara ve faizlerin eşit taksitlerle yapılan kredilerdir. Dövize endeksli krediler de yurt içine döviz getirmeden, taahhütte bulunmadan, anaparası vadesine ödenen ve üç aylık dönem sonlarında faiz ve kur farkı ile tahsil edilen kredidir.

Diler Bank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Diler Bank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır sorusunun tek bir cevabı vardır. Banka, SMS ile başvuru kabul etmemektedir. Bireysel olarak Diler Bank ihtiyaç kredisi başvurusu olmamakla birlikte firmalar kredi ihtiyaçlarını bankaya başvurarak kullanmaktadır.