Girişimcilik Destek Programı Nedir?

İş yeri açmak ya da projesini hayata geçirmek isteyenler, KOSGEB tarafından desteklenmektedir ve bundan yararlanmak isteyenler girişimcilik destek programı nedir sorusunun cevabını öğrenmek istemektedir. Girişimcilik destek programı, işletme kurmayı amaçlayan veya hazırladığı bir projeyi yatırıma dönüştürmeyi isteyenler için hayata geçirilmiş bir programdır. Girişimcilik destek programı nedir denildiğinde öncelikle bu programa başvurulabilmesi için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alınması, kursların bitirilmesinin adından girişimcilik sertifikası alınmasının şart olduğu bilinmelidir. Bunun yanı sıra kurulacak işletmenin KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin arasında yer alması da ilk kuraldır.

Girişimcilik Destek Programı İçin Gerekli Olan Şartlar Nedir?

Girişimcilik Destek Programı İçin bazı şartlar aranmaktadır. KOSGEB’e başvurular bir form ile yapılmaktadır. Aynı zamanda mevcutsa engelli, şehit yakını la da gazi belgeleri ile imza beyannamesi ve fiyat tekliflerinin bulunduğu belgeler getirilmelidir. Tüm evrakları tamamlayan girişimciler, girişimcilik destek programı nedir diyerek araştırma yaptıklarında öncelikle hazırlanan iş planı projeleri ile ilgili sunum yapılabilmesi için iki gün süre verileceğini bilmelidir. Sunumda hazırladıkları projeye onay verilmesinin ardından ikinci aşamaya geçilebilir. Onay verilmeyenler ise 2 kez daha sunum yapma hakkına sahiptir.

Girişimcilik Destek Programına Nasıl Başvurulur?

Evrakları tam olanlar için hazırladıkları iş planı projeleri sunum yapılması için gün verilmektedir. Sunum sonrasında hazırlanan iş planı projesi onay görenler, bir sonraki işlemlere geçebilir. Onay almayanlar için ise 2 defa daha sunum yapma hakkı verilmektedir.  İş planı kabul edilen yeni girişimciler, öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almalıdır. Ardından ise kayıtlı kullanıcı adı ile girişi yaparak, “Yeni Girişimci Desteği Başvurusu” butonuna tıklanması, ilgili alanların doldurulması gereklidir. Sonrasında KOBİ Beyannamesi butonu tıklanarak beyannameyle birlikte bilgi dokümanı meydana getirilmeli ve çıktı alınmalıdır. Tüm evraklar birime elden teslim edilmelidir. Girişimciler ve KOBİ’ler için çok sayıda devlet teşvikleri ile ilgili programlar hayata geçirilmiştir ve teşvikler KOSGEB üzerinden verilmektedir.

KOSGEB Programları

KOSGEB programları, kendi işini kurmayı amaçlayanlara girişimcilik destek programı kapsamında oluşturulmuştur. Girişimcilik destek programı nedir denildiğinde, programda iş yeri açmak isteyenler için hibe ve faizsiz kredilerin bulunduğu bilinmelidir. Genellikle destek limitleri devlet bütçesi dahilinde yükseltilmektedir. Yalnızca iş yerini kurulunca bu program kapsamında destek vermeyen KOSGEB, kurulan işletmeler birinci yılını doldurduğunda da 100 bin TL faizsiz kredi vermektedir. KOSGEB tarafından verilen desteklerle ilgili en önemli amaç, ekonomik kalkınma ve istihdam meselelerinin çözümünün en önemli unsuru olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Program, KOBİ’lere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Destek Programına ilişkin esasları içermektedir. KOSGEB, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki farklı girişimcilik desteği vermektedir. Geri ödemeli destek, program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan destektir. Geri ödemesiz destek ise program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan destektir.

Girişimcilik Destek Programı Hangi Aşamalardan Oluşur?

Girişimcilik destek programı, adayın öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak katılım sertifikasını alması ile başlamaktadır. Sonraki aşama ise işletmenin kurulmasıdır. KOSGEB Veri tabanına kayıt yaptırılması da önemli aşamalardan biridir. KOBİ bilgi dokümanının yanı sıra KOBİ beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e verilmesi gereklidir. KOBİ beyannamesinin tasdik edilmesinin ardından yeni girişimci desteği başvurusu ve iş planı online olarak hazırlanmalıdır. Son aşama ise ürün tespit işlemlerinin KOBİ uzmanlarınca yapılmasını takiben bütçe durumuna göre desteğin ödenmesidir. Girişimcilik destek programı nedir denildiğinde bu aşamaların iyi takip edilmesi gerekliği ifade edilmektedir.