İlbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Kurtuluş Savaşı’nın ardından başlatılan kalkınma hamlesi ile şehir ve kasabaların yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenen İlbank ihtiyaç kredisi başvurusu günümüzde bulunmamaktadır. İlbank, İller Bankası A.Ş.’dir ve temeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda 11 Haziran 1933 yılında 2301 sayılı yasa ile kurulmuştur. Kuruluş tarihindeki adı “Belediyeler Bankası”dır. Bankanın adı, 29 Temmuz 1944 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yasa tasarısı ile adı “İller Bankası” olmuştur. İl Özel İdarelerinin yanı sıra belediyeler ve köyleri de kapsayan alan İller Bankası Genel Müdürlüğü, 16 Haziran 1945 tarihinde kabul edilen 4759 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte belediyeler bankasının görevini üstlenmiş ve resmi olarak kurulmuştur. 8 Şubat 2011 tarihinde ise adı İller Bankası A.Ş. olmuştur. İlbank, kalkınma ve yatırım bankasıdır.

İlbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

İlbank, bireysel bankacılık hizmeti sunmamaktadır dolayısı ile İlbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmamakta, İlbank ihtiyaç kredisi faiz oranları da bulunmamaktadır. Banka yapılan işlemlerden EFT ücreti olarak asgari yüzde 0,4 azami ise 500 TL komisyon almaktadır. İlbank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluşudur. Banka geçtiğimiz yıllarda belediyelere verdiği kredilerde faiz oranları ile danışmanlık ve denetim hizmet giderlerinde indirim yapmıştır. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sonrasında yapılan bu değişikliklerin ardından belediyelerin yatırımlarını çok daha uygun koşullarda finanse edebilmektedir. Belediyeler de İlbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapamazlar. 1 Ocak 2015 yılından itibaren belediyelere verilecek kredilerde faiz oranları; altyapı kredilerinde yüzde 7, üstyapı ve diğer altyapı kredilerinde yüzde 9, malzeme ve araç gereç alımı ve kamulaştırma kredilerinde yüzde 11 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İlbank, bundan sonra asgari vadesi 36 ay olan malzeme ve araç-gereç alımının yanı sıra kamulaştırma kredileri ile ihbar ve kıdem tazminatı kredilerinin 48 ay vade imkanı ile kullanılabileceğini açıklamıştır. Bu sayede belediyelerin daha uzun vadeli borçlanmaları sağlanmıştır. Belediyelere sağlanan kredilerde danışmanlık ve denetim hizmeti giderlerinde oranlar düşürülmüştür. Yeni düzenlemeyle birlikte izleme yolu aracılığıyla yapılan denetim ve malzeme alımı ve kamulaştırma denetiminde yüzde 4 olan oran yüzde 1 olarak uygulanmaya başlanmıştır. İzleme yoluyla yapılan denetim hizmetlerinde yüzde 75 oranında indirim imkanı sağlanmıştır. Müşterek denetim ile yapılan denetimlerde ise bu oran yüzde 2, tam kontrollük şeklindeki yapı denetimlerinde ise yüzde 3 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

İlbank İhtiyaç Kredisi için Gerekli Belgeler

İlbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmazken İlbank ihtiyaç kredisi için gerekli belgeler de yoktur. Ancak İlbank’tan belediyelerin kredi alabilmeleri için kredi talep formunu doldurmaları gereklidir. Bu form şöyledir:

Kredi Talep Formu

A- Kredi Kullanıcısı Bilgileri

Kredi Kullanıcısı adı           :

İlçesi           :

İli    :

20…. yılı nüfusu (ADNS)     :

B- PROJE BİLGİLERİ                                                                                                          

Projenin adı                       :

Projenin kapsamı   :

Projenin tutarı       : 

C- YAPIM BİLGİLERİ  (Bu bölüm devam eden veya tasfiye edilen işler için doldurulacaktır.)  

İhale tarihi :

İhale bedeli ve birim fiyat yılı                  :          

Başlama ve bitiş tarihi      :

Yüklenici firma      :

Kontrol eden kurum          :

Fiziki gerçekleşme (Proje bazında)           :

Nakdi gerçekleşme (Keşif bazında)          :

Yapılan harcama miktarı  :

(Sözleşme yılı birim fiyatları ile)

Tamamlanan kısmın finansman şekli       :

D- TALEP BİLGİLERİ

Talep edilen kredi miktarı            : 

Talep edilen kredi vadesi                         :

Kredi Türü              :

Kontrollük Türü                 :                      

İhale Makamı        :

E- FORMU ONAYLAYAN (Belediye Başkanı/ Bel. Bşk. Vekili/ Kredi Kullanıcısı adına Yetkili Kişi)

Adı soyadı  :

Unvanı        :

Tarih          :

İmza/ mühür / kaşe           :                                                                                

Başvuru formu, Ziraat Mahallesi, 657. Sokak No:14 Altındağ /Ankara adresine yollanmalıdır.

İlbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlbank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır denildiğinde SMS ile İlbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmayacağı bilgisine ulaşılır. Ancak belediyeler alım ve kamulaştırma kredisi kullanabilir. Alım ve kamulaştırma kredisine başvurulurken iş makinesi alımı, muhtelif malzeme alımı, muhtelif araç alımı ve kamulaştırma için; talep formu, son üç yılın gelir kesin hesap cetveli, araç makine parkı envanteri ve krediye esas tutar bölge müdürlüğüne sunulmalıdır. İlbank’tan yapım, nakit destek, proje, harita-imar planı, jeofizik ve teknolmojikedüt ile kuyu açılması için kredi kullanılabilir.