İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşten çıkarılanlar için en önemli konuların başında işsizlik maaşı gelir ve tüm işçiler işsizlik maaşı ne kadar diye araştırma yapmaktadır. Çünkü işten ayrıldıktan sonra yeni bir iş buluncaya kadar geçen sürede ihtiyaçların karşılanabilmesi için belli bir paranın olması gereklidir. İşsizlik maaşı, çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Çünkü belli bir süre de olsa bir güvencedir. İşsizlik maaşı, dört aylık brüt maaşa hesaplanmaktadır ve 6, 8 ve 10 aylık sürelerde iş bulana kadar ödenmektedir. İstifa etmeyen ya da kendi kusuru haricinde işine kaybeden sigortalı çalışanlara ödenen işsizlik maaşı, her yıl yükselmektedir. Böyle olması nedeniyle işçiler, işsizlik maaşı ne kadar sorusunu her yıl araştırmaktadır. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için öncelikle kendi isteği ile ayrılmama koşulu vardır. Yani çalışan istifa etmemelidir. Ayrıca işten çıkarılmasında kusurlu bir neden olmamalıdır. Çalışılan şirketin iflas etmesi ve benzeri durumlarda da işsizlik maaşı başvurusu yapılabilir.

İşsizlik Maaşı Neye Göre Belirlenir?

İşsizlik maaşı, net asgari ücrete göre belirlenmektedir. Asgari ücretin artmasıyla işsizlik maaşı da yükselmektedir ancak bunun da belli bir kuralı vardır. İşsiz kalmadan önce son dört aylık ortalama brüt ücretinin 4 bin 60 liranın üstünde olanların, brüt ücret tutarlarıyla asgari ücret zammından yararlanabilmektedir. İşsiz kalmadan önceki brüt ücreti 4 bin 60 TL’nin altındakilerin işsizlik maaşı asgari ücret zammından etkilenmemektedir. İşsizlik maaşı ne kadar diye sorulduğunda, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en düşük 1015 lira, en yüksek 2030 lira olduğu bilinmelidir.

İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik maaşı alabilmek için işten ayrılmadan önce 120 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır. Ayrıca son 3 yıl inde işsizlik sigortası primlerinin 600 gün ödenmesi de gereklidir. Bu durumda olan kişiler 10 aya kadar işsizlik maaşı alabilmektedir. İşsizlik maaşından yararlanmak için işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde İşkur’a başvurulması gereklidir. Gidilemiyorsa İşkur’un resmi web sitesi üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. İşsiz kalanlar, 2019 yılı içi brüt kazancı 3 bin lira olan işçiler için bin 191 TL; brüt kazancı 3 bin 500 TL olanlar için bin 389 TL; brüt kazancı 4 bin lira olanlar için bin 588 TL; brüt kazancı 4 bin 500 TL olanlar bin 786 TL; brüt kazancı 5 bin TL olanlar bin 985 TL işsizlik maaşı almaktadır. Asgari ücret alanlara ise 2019’da bin 15.49 TL işsizlik maaşı ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Süresinden Önce Hangi Hallerde Kesilir?

Çalışanlar işsizlik maaşı ne kadar sorusunu sorarken bir yandan da işsizlik maaşının hangi hallerde süresinden önce kesildiğini de merak etmektedir. İşsizlik maaşı alanların, İşkur’un sağladığı mesleğine uygun olan, son maaşına yakın bir maaş verilen, oturduğu bölgenin sınırları içinde bulunan bir işi haklı neden olmadan reddetmesi durumunda maaşı kesilmektedir. Kalan ayların alınması da söz konusu değildir. İşkur’un yönlendirdiği meslek kurslarına gitmeyen, kursa başladıktan sonra mazeret belirtmeden devam etmeyenlerin de işsizlik maaşları kesilmektedir. İşsizlik maaşı alırken yalnızca genel sağlık sigortası primi yatırılmaktadır. Dolayısıyla bu süre hizmet süresine eklenmemektedir. Yani işsizlik maaşı alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Alınır?

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi gereklidir. Ancak iş akdi haklı gerekçe ile işçi tarafından feshedilmesinde de işsizlik maaşı alınabilmektedir. İşsizlik ödeneği miktarı da belirlenmiştir ve işsizlik maaşı ne kadar denildiğinde günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olduğu bilinmelidir. İşsizlik sigortası primi yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren, yüzde 1 devlet payından meydana gelmektedir. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primi ise yüzde 1 sigortalı yüzde 2 işveren payından oluşmaktadır.