Konut Kredisi İpoteği Nasıl Kaldırılır?

Ev almak için bankalara kredi başvurusu yapıldığında, kredi verilirken satın alınan mülkle ilgili ipotek işlemi uygulanmaktadır ve kredi ödemesi bitenler, konut kredisi ipoteği nasıl kaldırılır sorusunun cevabını araştırmaya başlamaktadır. İpoteğin nasıl kaldırılması gerektiği ile ilgili sorudan önce ipoteğin ne olduğunun bilinmesinde yarar vardır. İpotek, bankaların verdiği kredi için teminat işlemidir. Borç sahibi olanın belirlenen vadede kredisini ödeyemediği durumlarda borcuna karşılık ipotek ettirdiği taşınmazının satışa çıkması kaçınılmazdır. Satış işleminin ardından elde edilen para harcama ve faizlerin ödenmesi için kullanılmaktadır. İpotek anlaşması, tapu müdürlüğü tarafından düzenlenmeli ve tapu kaydına işlenmelidir. Tapu kaydına işlenmediğinde ipoteğin yasal yönden geçerliliğe sahip olduğunun söylenmesi zordur. İpotek bilindiği gibi borçlu ile alacaklı arasında yapılan borçlanma işlemi sırasında gösterilen teminattır. Ancak borcun bitmesinin ardından konut kredisi ipoteği nasıl kaldırılır sorusunun sorulması da son derece normaldir.

İpotek Kaldırma İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

İpotek, bir tür sicil kaydıdır. İpoteğin kaldırılabilmesi içinse ilk olarak ipoteğe konu edilen borcun tamamının ödenmesi gereklidir. Borcun ödenmesinden sonraki aşama ise bankaya ipoteğin kaldırılması için başvuru yapmaktadır. İpoteğin kaldırılması için bankaya yapılan ipoteğin kaldırılması başvurusunun sonuçlanma süreci, bankadan bankaya değişmektedir. Ancak sonuçta ipoteğin kaldırılması ve “borcu yoktur” yazısının sunulması gereklidir. Bankanın ipoteğe dair fek yazısı alınmalıdır. Bu yazının olmaması durumunda ipoteğin kaldırılması söz konusu değildir. Ayrıca banka ipotek yazısını belli bir ücret karşılığı vermektedir. Konut kredisi ipoteği nasıl kaldırılır denildiğinde ipotek fek yazısı ile karşılaşılmaktadır. İpotek fek yazısı, ipotek edilen taşınmazların üzerinde mevcut var olan ipoteğin yasal olarak kaldırılabilmesi için borçlu için düzenlen bir belge verilmelidir. Bu belge ipotek yazısıdır. İçeriğinde borcun tamamen ödenmesinden dolayı ipoteğin kaldırıldığı ifade edilmektedir. Bu yazının bir süresi, kredinin çekildiği ve dolayısı ile ipoteği koyan bankaya gönderilmektedir. Banka fek yazısını direkt olarak borçluya verilebildiği gibi tapu müdürlüğüne de iletilebilmektedir. Bankadan alınan ipotek yazısı kısa zaman içinde tapu müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Tapuda Nasıl İpotek Kaldırılır?

Bankaya kredi borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerin, aldıkları krediye karşılık taşınmazını ipotek olarak sunduğu herkes tarafından bilinmektedir. Borcun tamamının ödenmesin ardından alınan banka fek yazısı ilgili tapu müdürlüğüne teslim edilmelidir. Tapu sicil müdürlüğü de kişiden aldığı fek belgesinden sonra yapılacak incelemenin ardından bireyin ipotek ettirdiği mülkün üzerinden ipotek kaldırılmaktadır. Konut kredisi ipoteği nasıl kaldırılır denildiğinde de verilecek olan cevap, bankadan yazı aldıktan sonra kaldırılmaktadır şeklindedir.

Kredi Borcu Ödenmiş Olan Evin İpoteği Nasıl Kaldırılır?

Ülkemizde ev sahibi olmak için banka konut kredileri kullanılmaktadır. Konut kredisi kullananların çoğunluğu, satın aldıkları konutu teminat olarak göstermektedir. Bu teminat ipotektir. Konut kredisi ipoteği nasıl kaldırılır denildiğinde tek yol, borcun tamamının ödenmesidir. Borcun tamamının ödenmesinin ardından bankaya yazılı bir şekilde başvurulmalı ve ipoteğin kaldırılması istenmelidir. Banka bu talebe olumlu cevap verecek ve ipoteği kaldıracaktır. Belge sadece banka tarafından yazılmakta ve çoğu zaman bu yazı için bedel talep edilmektedir. Bedelinin ödenmesinin ardından yazı tapu müdürlüğüne götürülmelidir. Yazının teslim edilmesinin ardından tapudaki ipoteğe son verilmektedir. Bu sayede konut tamamen kişiye ait olmaktadır. Konut kredisi ipoteği her banka tarafından uygulanan bir işlemdir ve genellikle konut kredilerinde uygulanmaktadır. Ancak bazı durumlarda ihtiyaç kredisi kullanırken de konut üzerine ipotek konulabilmektedir. Bu durumda da ipoteğin kalkması için ihtiyaç kredisinin tamamının ödenmesi gereklidir. Borçlu kredinin tamamını ödedikten sonra bankaya müracaat etmeli ve gerekli fek yazısını almalıdır. Yapılacak olan işlem ise ipoteğin tapuya bildirilmesinde olduğu gibi yine tapuya bildirimde bulunularak ipoteğin kaldırılmasıdır.