Kredi Borcu Devam Eden Ev Satılabilir mi?

Konut kredisi ödemeleri süren evlerin satılıp satılmaması ile ilgili kredi borcu devam eden ev satılabilir mi sorusu sıklıkla sorulur. Bu sorunun cevabı ise evin satılabilirliğinin olduğudur. Bunun yanı sıra nakit paranın olması durumunda konut kredisinin tamamının tek seferde ödenmesi ve evin üzerindeki banka ipoteğinin de kaldırılması mümkündür. Kredi borcu devam eden konutun nakit olarak satılması durumunda satıcıya kredi borcunun haricinde ödenmesi gereken tutar bankaya yatırılmakta ve karşılığında “blokeli çek” alınmaktadır. Bu işlem yapılırken öncelikle konut kredisinin ödemesinin sürdüğü bankadan kredi anapara borcu ve erken ödeme cezasıyla toplam kapama tutarı öğrenilmelidir. Ortaya çıkan konut kredisi kapama tutarı dışındaki tutar, alıcı tarafından bankaya yatırılmaktadır. Yatırılan tutar karşılığında da bankadan “blokeli çek” alınmaktadır. Tapuda da ipotekli ev satış işlemi gerçekleştirilmekte ve blokeli çek satıcıya teslim edilmektedir. Satıcı da blokeli çeke bankadan tahsil etmektedir. Bunun ardından konut kredisi borcunun bulunduğu bankaya, hesaplanan toplam kapama tutarını yatırılmakta, tapu üzerindeki ipoteğin kaldırılması için bankadan yazı alınmaktadır. Bankadan alınan bu yazı ile tapu dairesine gidilip tapu üzerindeki yazı ile tapu üzerindeki ipotek kaldırılmaktadır. Böylece kredi borcu devam eden ev satılabilir mi sorusunun cevabı da verilmektedir.

Kredi Borcu Devam Eden Konut Kredi İle Alınabilir mi?

Kredi borcu devam eden bir konutun satılması ve alıcının da konut kredisi kullanması durumunda bankalar bir dizi yazışma işlemi gerçekleştirir. Bu yazışmaların sonucunda alıcının kredi başvurusu onaylanırsa eve eksper gönderilmekte ve evin hangi bankadan ipotekli olduğu belirlenmektedir. Kredi başvurusu yapılan banka, kredi borcu ödenen bankadan kredi borcu kapatıldığında ipotek kaldırma yazısının verilmesi ile birlikte güncel kredi kapama tutarının bildirildiği bir yazı talep etmektedir. Bankanın yazıyı göndermesini takiben tapuda satış işlemi gerçekleştirilmekte, yeni kredi veren banka tapu üzerine ikinci derece ipoteği koydurmaktadır. Tapudan satış yapıldığına dair alınan belgelerin, kredinin kullanılacak olduğu bankaya teslim edilmesini ardından kredi açılışı yapılmaktadır. Böylece kredi borcu devam eden ev satılabilir mi sorusunun cevabı verilmektedir. 

Kredi Borcu Olan Evin Satışı

Kredi borcu olan evin satışı sırasında evin konut kredisi ile alındığı ve tapu üzerinde bankanın ipoteğinin bulunduğu belirtilmelidir. Tapu üzerindeki ipoteğin kaldırılması için konut kredisinin tamamının ödenmiş olması şarttır. Bu yapılmadığında kredi borcu devam eden ev satılabilir mi sorusuna hayır cevabını vermek kaçınılmazdır. Konut kredisi borcu, alıcıdan alınacak peşin ödeme ile kapatılır. Bu süreçte barkadan konut kredisinin kapatılması durumunda ipoteğin kaldırılacağına yönelik bankadan yazı alınmalıdır. Borcun tamamının kapatılması ile banka ipoteği kaldırmaktadır. Yeni alıcının banka kredisi kullanması durumunda yeni şartlarda konut kredisi kullanılmalıdır. Bu durumda tapuya yeniden ipotek konulur.

Kredi Borcu Devam Eden Ev İçin Gerekli Belgeler

Kredi ile alınan ev başkasının üzerine yapılır mı sorusu sıklıkla ortaya çıkar. Kredi verilecek kişi ile tapuda adı geçen kişi aynı olmalıdır. Kredi borcu devam eden ev için gerekli belgeler de önemlidir. Gelir durumunun yanı sıra satın alınacak evin tapusunun sunulması gereklidir. Kredi, tapunun kredi başvurusu yapan kişinin adına düzenlendikten ve ipotek yapıldıktan sonra verilmektedir. İpotek olmadan konut kredisinin verilmesi söz konusu değildir. Aksi taktirde kredi borcu devam eden ev satılabilir mi sorusuna olumlu cevap verilmesi mümkün değildir.

Kredisi Devam Eden Evi Satarken Dikkate Alınması Gereken Masraflar

Konut kredisi devam eden evi satarken dikkate alınması gereken masraflar önemlidir. Konut kredilerinde evin vade sona ermeden satılması durumunda belli bir erken kapatma cezası uygulanır. Erken kapatma cezası kalan vade 36 aydan fazlaysa kalan anaparanın yüzde 2’si,  vadenin 36 aydan az olması durumunda yüzde 1’idir. Konut kredisi kullanırken olası satış durumunda ortaya çıkacak maliyetin hesaplanması gereklidir. Bu hesaplar yapıldığında kredi borcu devam eden ev satılabilir mi sorusuna verilen cevap olumlu olmaktadır.