Maaş Kartıma Haciz Gelir mi?

Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen çalışanlar sıklıkla maaş kartıma haciz gelir mi sorusunun cevabını araştırır. Maaş kartına haczin gelmesi söz konusu değildir. Sadece maaşın yatırıldığı hesaba bloke konulabilir ancak bu da beli bir bölümünedir. Bankanın maaş hesabının tamamına bloke koyması, tamamına haciz uygulaması mümkün değildir. Bankaların borçlunun tüm hesaplarına yasal takip sonucunda el koyma ve haciz gönderme hakkı vardır. Bunun tek istisnası maaş hesaplarıdır.  Maaş hesaplarına temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanabileceği gerekçesiyle haciz işleminin uygulanması mümkün değildir. Ancak kredi ve kredi kartı borcu geciktiyse banka, maaş yattığı zaman borcun tamamını çekebilir ve günümüzde bu tip uygulamanın yapıldığı bilinmelidir. Böyle bir durumda bankanın haciz işlemi başlatması söz konusu değildir.

Maaş Kartıma Haciz Uygulanır mı?

Borçlarını ödeme güçlü içine düşenler, maaş kartına haciz işleminin uygulanıp uygulamadığını merak eder. Maaş kartıma haciz gelir mi denildiğinde maaş hesabına haciz uygulanabileceği bilinmelidir. Bankalara olan kredi ve kredi borçlarının yanı sıra vergi borçları, fatura borçları ve benzeri tüm borçlar için belirli bir sürenin sorunda yasal takip başlatılır. Başlatılan yasal takip sonucunda maaş kartına haciz uygulanmaz ama maaş hesabına haciz işlemi yapılır. Ancak bu haciz işleminin maaşın tamamına uygulanması söz konusu değildir. Maaşın belirli bir kısmına haciz uygulanabilir. Bu da bir aylık maaşın dörtte biri oranındadır. Bundan fazlasına haciz konulması yasal olarak mümkün değildir.

Emekli Maaş Kartıma Haciz Gelir mi?

Emekli maaşını bankadan alanlar da zaman zaman haciz korkusunu yaşamaktadır. Emekli maaşına mahsuben kullanılan kredilerin ödenmemesi durumunda emekli maşına haciz uygulanıp uygulanmayacağı merak konusudur. Yasaya göre emekli maaşına haciz konulması mümkün değildir. Ancak banka imzalattığı sözleşmeye kredi borcunun ödenmemesi durumunda emekli maaşına haciz uygulanabilmesini sağlayan bir madde ilave ettirir. Bu durumda emekli maaşına da haciz işleminin uygulanmasının yolu açılmış olur. Böyle bir madde olmamasına rağmen emekli maaşına haciz işlemi uygulandığında tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerine başvurulması gereklidir. Çalışanlar ise maaş kartıma haciz gelir mi dediğinde bunun mümkün olduğunu bilmelidir.