Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Vakıfbank, 11 Ocak 1954 yılında kurulmuştur ve özelikle son dönemde Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılan önemli bankaların arasında yer almıştır. Farklı ihtiyaç kredisi seçenekleri sunan bankanın kuruluşu 6219 sayılı özel kanunla olmuştur. Banka 2005 yılında sermayesinin yüzde 25,8’lik kısmını halka arz etmiştir. Yüzde 43’lük oran Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki mazbut vakıflara, yüzde 15,64’lük oran mülhak vakıflara, yüzde 16,10’luk oran ise banka mensuplarının üyesi olduğu Türkiye Vakıflar Bankası Emekli Sandığı’na aittir. Bu oranların haricindekiler diğer hakiki ve hükmi şahıslarındır. Bankanın ticari açılımı Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.’dir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılırken ve kredi kullanılırken uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2,79’dur. Vakıfbank, Taksitli İhtiyaç Kredisi, malik aynı olmak üzere İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi, Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi, malik farklı olmak üzere İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi, Taşıt Rehin Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi ve Bireysel İşyeri İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi seçenekleri sunmaktadır.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu seçeneklerinde Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ise şöyledir:

 • Taksitli İhtiyaç Kredisi                                                      03-36 ay          yüzde 2.79
 • İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (malik aynı)         03-36 ay          yüzde 2.05
 • İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (malik farklı)       03-36 ay          yüzde 2.05
 • Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi                   03-36 ay          yüzde 2.05
 • Taşıt Rehni Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi                     03-48 ay          yüzde 2.05
 • Bireysel İşyeri İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi    03-36 ay          yüzde 2.05

Kredi Tahsis Ücreti, kredi tutarının yüzde 0.5’idir. Kredi Tahsis Ücreti üzerinden de yüzde 5 oranında Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) kesilmektedir.

Banka, Kamuya Özel İhtiyaç Kredisi de sunmaktadır. Bu ihtiyaç kredisinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların yanı sıra kadrolu işçiler ve emekliler yararlanmaktadır. Krediler, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ile son taksit balon ödemeli ve değişken taksitli olarak geri ödenebilmektedir. Kamuya Özel İhtiyaç Kredisi’nde uygulanan faz oranı aylık yüzde 1,93’tir. Vade süresi ise 3 ila 36 arasındadır.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi için Gerekli Belgeler

Vakıfbank ihtiyaç kredisi için gerekli olan belgelere göz atıldığında, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi istenmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılırken kredi çeşidine göre ek belge ya da teminatların istenmesi söz konusudur. Özel sektör çalışanları, e-devlet kapısından alınan barkotlu SGK hizmet dökümü, son aya ait çalışılan şirket tarafından onaylanmış maaş bordrosu ya da net maaş tutarını gösteren maaş yazısı, kredi başvurusu yapanın maaş yazısı getirmesi halinde maaş yazılarını onaylayan kişi ya da kişilerin imza sirküleri veya yetki belgeleri, kredi başvurusu yapanın çalıştığı kurumun emekli sandığına tabi olması nedeniyle SGK hizmet dökümü olmaması durumunda işyeri onaylı bordrolarını ya da maaş yazılarını, onaylayan kişi ya da kişilerin imza sirküleri veya yetki belgeleri sunmalıdır. Maaşını Vakıfbank’tan alan özel sektör çalışanlarından maaş bordrosu istenmemektedir.

Kamu çalışanları, e-devlet sitesinden alınan e-bordro çıktısı ya da onaylı maaş bordrosu, e-bordro getirenlerin çalıştığı kurum kimliğinin örneği talep edilmektedir. Emekliler, emekli maaşının alındığı bankanın onayladığı maaş ya da hesap ekstresi veya kredi kullanan tarafından e-devlet portalı üzerinden alınan barkodlu maaş dökümü vermelidir. Şirket Ortağı veya serbest çalışanlar ise güncel vergi levhasının yanı sıra yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile Ticaret Sicil Gazetesi sunmalıdır. Rant geliri elde edenlerden kira geliri elde ettikleri gayrimenkule ait tapu belgesi ile birlikte kira kontratı ve banka onaylı hesap ekstresi ve mevduat gelirine ait bankanın onayladığı hesap ekstresi istenmektedir.

Vakıfbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank’a SMS ile kredi başvurusu yapılabilmektedir. Vakıfbank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı, 5724 numaralı numaraya SMS gönderilmesi şeklindedir. Cep telefonunun SMS bölümüne T.C. Kumluk Numarası yazılarak 5724’e gönderilmelidir. SMS ile Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu ücretlendirmesi 1 SMS bedelidir.

Vakıfbank İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi

İpotek karşılığında yüksek tutarlı kredilerden faydalanmak için Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız yeterlidir. Kendi adınıza kayıtlı olan bir gayrimenkulü ipotek olarak göstermeniz dahilinde bu kredinin pek çok özelliğinden yararlanabilirsiniz. Kredinin genel özellikleri;

 • 60 ay vadelidir.
 • Vadeler aylık veya 3 aylık olarak tercih edilebilir.
 • Kredi kullanacak olan kişiye hayat sigortası yaptırılır.
 • Her yıl yenilenen konut paket sigortası da bu kredi kapsamındadır.
 • Mevcut kredinin limiti, ipoteğe konu olan gayrimenkulün ekspertiz değerinin yüzde 80’i kadardır.

İpotek Karşılığı Kredi için Gerekli Belgeler

Bu krediden yararlanmak için sürücü belgesi veya nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi başta olmak üzere;

 • Teminat gösterilecek gayrimenkulün kat irtifakı tapu fotokopisi
 • Gayrimenkulün ekspertiz raporu
 • İkametgah
 • Borçlu adına düzenlenmiş olan gaz, elektrik ayda son telefon faturası şeklindedir.

Kredinin faiz oranı şu an için yüzde 2,09’dur. Örnek olarak 50 bin TL’lik kredinin 60 ay vadeli geri ödemesinde tahsis ücreti 250 TL olarak alınır. Ekspertiz ücreti ise 950 TL’dir.

Otomobil Rehni Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi

Bu krediden yararlanmak için aracınızı rehin göstererek Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 3 aylık dönemler ya da aylık olarak 48 ay vadeye kadar değişen taksitlerle ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Öte yandan düzenli geliri olanların kullanabileceği bu kredi ayrıca kredi skoru yüksek tüketicilere sunulmaktadır. Rehin alınan aracın kasko sigortası Vakıfbank tarafından yapılmakla beraber kredi sahibine hayat sigortası da yapılmaktadır. Son olarak talep edilecek kredi limiti, aracın modeli, markası ve tipine göre değerin yüzde 50’si ile sınırlandırılmıştır.

Vakıfbank Bireysel İşyeri Kredisi

Düzenli geliri olan tüketicilere sunulan işyeri kredisi mağaza, depo, büro ya da dükkan gibi gayrimenkullere sahip olmak amacıyla verilmektedir. Diğer kredilerde olduğu gibi kredi kullanacak olan kişiye hayat sigortası yaptırılır. Ayrıca banka tarafından ticari paket sigortası da uygulanmaktadır. Mevcut kredinin limiti ise, ipoteğe konu olan gayrimenkulün ekspertiz değerini en çok yüzde 75’i kadardır.

Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi

Kendi adınıza veya üçüncü bir şahsa ait olan arsayı ipotek göstermeniz karşılığında bu krediden faydalanabilirsiniz. Diğer kredilerde olduğu gibi kredi skoru yüksek olanların alabileceği bu kredide limit, ekspertiz değerinin yüzde 75’i kadardır. Aynı zamanda hayat sigortasının da yapıtırılacağı unutulmamalıdır.

Bu kapsamda Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu sürecinde asra ipoteği gösterecek olanlar gelir belgesi ve nüfus cüzdanıyla işlemleri başlatabilir. Ancak teminata konu olan arsanın belediye hudutları sınırlarında olması gerekir. Ayrıca satış kabiliyeti bulunan nitelikte olması da şarttır. Ek olarak ikametgah belgesi, arsanın ekspertiz raporu ve tapusuyla beraber bu krediye başvuru yapabilirsiniz.

Görüldüğü üzere ihtiyaç kredisi kapsamında pek çok alternatifi birlikte sunan bankanın faiz oranları da değişebilmektedir. Sizlerle paylaştığımız bu kredi türlerinde %2,09 faiz oranı uygulanmaktadır. Elbette banka prosedürlerine uygun bir şekilde değişen faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Bu yüzden gerek sitemizi gerekse bankanın resmi web sayfasını kontrol etmenizde yarar var. Alternatif olarak bankanın müşteri hizmetlerini aramanız da yeterli olacaktır.